Hồi giáo

Chúa Giêsu là thế giới

Chúa Giê-xu là “Sự thật” Trước khi Ngài bị đóng đinh, Thomas, một trong những môn đồ của Chúa Giê-su đã hỏi Ngài - “Lạy Chúa, chúng con không biết Ngài đang đi đâu, và làm sao chúng con biết đường?” Chúa Giêsu đáp lại anh ta [...]