Học thuyết Kinh Thánh

Bạn tìm ai?

Bạn tìm ai? Mary Magdalene đã đến ngôi mộ nơi Chúa Jesus được đặt sau khi đóng đinh của Ngài. Sau khi nhận ra cơ thể của Ngài không có ở đó, cô chạy đến và nói với các môn đệ khác. Sau khi họ đến [...]