Chủ nghĩa Mormon

Chúa Giêsu là Đường…

Chúa Giê-xu là Đường… Không lâu trước khi Ngài bị đóng đinh, Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ của Ngài rằng - ““ Lòng các ngươi đừng phiền muộn; bạn tin vào Chúa, cũng tin vào Ta. Trong nhà của Cha tôi có nhiều biệt thự; nếu [...]