Injil ta'limoti

Siz Xudoning uyisiz?

Siz Xudoning uyisiz? Ibroniylarga yozuvchi: «Shunday qilib, samoviy da'vatning sheriklari bo'lgan muqaddas birodarlar, bizning tan olishimiz uchun Havoriy va Bosh ruhoniy Masih Iso haqida o'ylanglar. [...]