Injil ta'limoti

Iso ... bizning KUTI

Ibroniylarga yozuvchi bizni imonning "Zoli" orqali olib borishda davom etadi - "Imoni tufayli Nuh hali ko'rilmagan narsalardan ilohiy ogohlantirilib, xudojo'y qo'rquvga berilib, najot uchun kema tayyorladi. [...]