Injil ta'limoti

…Lekin bu Odam…

…Ammo bu Odam... Ibroniylarga yozuvchi eski ahdni yangi ahddan farqlashda davom etadi – “Ilgari: “Qurbon va nazr, kuydiriladigan qurbonliklar va gunoh uchun nazrlarni siz xohlamagan edingiz, xohlamagan edingiz. [...]