İncil Doktrini

İsa… bizim ARK'ımız

İbraniler kitabının yazarı bizi iman 'Salonundan' geçirmeye devam ediyor: "İman sayesinde Nuh, henüz görülmemiş şeyler hakkında ilahi olarak uyarıldı, tanrısal bir korkuyla hareket etti ve kurtuluş için bir gemi hazırladı. [...]