Bibelns läran

Tro i Covid-19-åldern

Tro i Covid-19-åldern Många av oss kan inte gå i kyrkan under denna pandemi. Våra kyrkor kan vara stängda, eller vi kanske inte känner oss säkra när vi deltar. Många av oss kanske inte har [...]

Följ och gilla oss:
Bibelns läran

Förbannar Gud Amerika?

Förbannar Gud Amerika? Gud berättade för israeliterna vad han förväntade sig av dem när de gick in i det lovande landet. Hör vad han sa till dem: ”Nu ska det hända om [...]

Följ och gilla oss:
Bibelns läran

Vi är rika "på Kristus"

Vi är rika 'på Kristus'. I dessa dagar av förvirring och förändring ska du tänka på vad Salomo skrev - "Herrens rädsla är början på visdom, och kunskapen om den heliga är [...]

Följ och gilla oss:
Bibelns läran

Vad sägs om Guds rättfärdighet?

Vad sägs om Guds rättfärdighet? Vi är "rättfärdiga", föras in i ett "rätt" förhållande med Gud genom tro på Jesus Kristus - "Därför har vi rättfärdigats av tro och har fred med Gud genom vår Herre Jesus [...]

Följ och gilla oss: