Thuto ea Bebele

... Empa Monna enoa...

Empa Monna enoa… Mongoli oa Ba-Heberu o tsoelapele ho khetholla selekane sa khale ho selekane se secha – “Nako e fetileng ha a re, ‘Mahlabelo, le linyehelo, le licheso, le linyehelo tsa sebe, ha o a ka oa li lakatsa, leha e le ho li etsa. [...]