Библијска доктрина

Шта је са уласком на нови и живи пут кроз заслуге Божје праведности?

Шта је са уласком на нови и живи пут кроз заслуге Божје праведности? Писац посланице Јеврејима изражава жељу да његови читаоци уђу у благослове Новог завета – „Стога, [...]

Библијска доктрина

…Али овај човек…

…Али овај Човек… Писац Јевреја наставља да разликује стари завет од новог савеза – „Претходно говорећи: 'Жртву и принос, жртве паљенице и приносе за грех ниси желео, нити си имао [...]