Библијска доктрина

Да ли верујете својој сопственој праведности или Божјој праведности?

Да ли верујете својој сопственој праведности или Божјој праведности? Писац Хебреја наставља да наговара јеврејске вернике на њихов духовни „починак“ - „Јер онај ко је ушао у Његов починак и сам је престао [...]