Doktrina Biblike

Besimi në epokën e Covid-19

Besimi në epokën e Covid-19 Shumë prej nesh nuk janë në gjendje të ndjekin kishën gjatë kësaj pandemie. Kishat tona mund të jenë të mbyllura, ose mund të mos ndihemi të sigurt për të marrë pjesë. Shumë prej nesh mund të mos kenë [...]

Ju lutem ndiqni dhe na pëlqen:
Doktrina Biblike

Po për drejtësinë e Zotit?

Po për drejtësinë e Zotit? Ne jemi 'të justifikuar', të sjellë në një marrëdhënie 'të drejtë' me Perëndinë përmes besimit në Jezu Krishtin - "Prandaj, duke qenë të justifikuar me besim, ne kemi paqe me Perëndinë përmes Zotit tonë Jezus [...]

Ju lutem ndiqni dhe na pëlqen:
Doktrina Biblike

Orfarë ose kush ju adhuroni?

Orfarë ose kush ju adhuroni? Në letrën e Palit drejtuar Romakëve, ai shkruan për fajin përpara Perëndisë të mbarë njerëzimit - «sepse zemërimi i Perëndisë zbulohet nga qielli kundër çdo pabesie [...]

Ju lutem ndiqni dhe na pëlqen: