Doktrina Biblike

…Por ky njeri…

…Por ky Njeri… Shkrimtari i Hebrenjve vazhdon të dallojë besëlidhjen e vjetër nga besëlidhja e re – “Më parë duke thënë: 'Flijim dhe ofertë, olokauste dhe flijime për mëkatin nuk ke dashur dhe as ke pasur [...]