Doktrina Biblike

A je shtëpia e Zotit?

A je shtëpia e Zotit? Shkrimtari i Hebrenjve vazhdon «Prandaj, vëllezër të shenjtë, pjesëmarrës të thirrjes qiellore, merrni parasysh Apostullin dhe Kryepriftin e rrëfimit tonë, Krishtin Jezus, i cili ishte besnik ndaj Atij që caktoi [...]