Doktrina Biblike

A ju thërret Zoti?

Ndërsa vazhdojmë të ecim në sallën e besimit të mbushur me shpresë…Abrahami është anëtari ynë i radhës – “Me anë të besimit Abrahami iu bind kur u thirr të dilte në vendin që do të merrte [...]

Doktrina Biblike

Jezusi…ARKA jonë

Shkrimtari i Hebrenjve vazhdon të na çojë nëpër "Sallën" e besimit - "Me anë të besimit Noeu, duke qenë i paralajmëruar në mënyrë hyjnore për gjërat që nuk shiheshin ende, i prekur nga frika hyjnore, përgatiti një arkë për shpëtimin. [...]