Biblická doktrína

Viera vo veku Covid-19

Viera vo veku Covid-19 Počas tejto pandémie mnohí z nás nie sú schopní zúčastniť sa cirkvi. Naše zbory môžu byť zavreté, alebo sa nemusíme cítiť bezpečne. Mnohí z nás možno nemajú [...]

Biblická doktrína

A čo Božia spravodlivosť?

A čo Božia spravodlivosť? Sme „ospravedlnení“, privedení do „správneho“ vzťahu s Bohom skrze vieru v Ježiša Krista - „Preto, keď sme ospravedlnení vierou, máme pokoj s Bohom prostredníctvom nášho Pána Ježiša [...]