Biblická doktrína

Volá ťa Boh?

Ako pokračujeme v kráčaní po sieni viery naplnenej nádejou...Abrahám je náš ďalší člen – „Vierou Abrahám poslúchol, keď bol povolaný ísť na miesto, ktoré mal prijať [...]

Biblická doktrína

Ježiš...naša ARCHA

Pisateľ Listu Hebrejom nás naďalej vedie cez ‚sieň‘ viery – „Vierou Noe, ktorý bol božsky varovaný pred vecami, ktoré ešte nevidel, pohnutý zbožnou bázňou, pripravil archu na záchranu. [...]