Biblická doktrína

Si Boží dom?

Si Boží dom? Pisateľ Hebrejom pokračuje „Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, zvážte apoštola a veľkňaza našej spovede, Krista Ježiša, ktorý bol verný tomu, ktorý ustanovil [...]