Biblická doktrína

Požehnaná nová zmluva

Požehnaná nová zmluva Pisateľ Hebrejom predtým vysvetlil, ako je Ježiš prostredníctvom svojej smrti prostredníkom novej zmluvy (Nového zákona) za vykúpenie priestupkov podľa prvej zmluvy. [...]