Biblická doktrína

...ale tento muž...

...Ale tento Muž... Pisateľ Listu Hebrejom naďalej rozlišuje starú zmluvu od novej zmluvy – „Predtým povedal: ‚Obety a obety, zápalné obeti a obete za hriech ste si neželali, ani ste nechceli [...]