බයිබලීය ධර්මය

යේසුස්: අපේ බලාපොරොත්තුවේ පාපොච්චාරණය...

හෙබ්‍රෙව් ලේඛකයා මෙම දිරිගන්වනසුලු වදන් දිගටම ගෙන ගියේය - “අපේ බලාපොරොත්තුවේ පාපොච්චාරණය නොසැලී සිටිමු, මක්නිසාද පොරොන්දු වූ තැනැත්තා විශ්වාසවන්තය. ඒ වගේම අපි එකිනෙකා ගැන සලකා බලමු [...]

බයිබලීය ධර්මය

දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමේ කුසලතාව තුළින් නව සහ ජීවමාන මාර්ගයට පිවිසීම ගැන කුමක් කිව හැකිද?

දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමේ කුසලතාව තුළින් නව සහ ජීවමාන මාර්ගයට පිවිසීම ගැන කුමක් කිව හැකිද? හෙබ්‍රෙව් ලේඛකයා තම පාඨකයන්ට නව ගිවිසුමේ ආශීර්වාදවලට ඇතුල් වීමට ඔහුගේ ආශාව ප්‍රකාශ කරයි - “එබැවින්, [...]

බයිබලීය ධර්මය

කරුණාවේ ආශීර්වාද ලත් නව ගිවිසුම

කරුණාවේ ආශීර්වාද ලත් නව ගිවිසුම හෙබ්‍රෙව් ලේඛකයා තවදුරටත් මෙසේ කියයි - “ශුද්ධාත්මයාණන් ද අපට සාක්ෂි දරයි. මන්ද, 'මම ඔවුන් සමඟ කරන ගිවිසුම මෙයයි [...]

බයිබලීය ධර්මය

කරුණාවේ අළුත් ගිවිසුමේ යථාර්ථය ගැන නීතියේ සෙවනැල්ලෙන් ඔබ එළියට ආවාද?

කරුණාවේ අළුත් ගිවිසුමේ යථාර්ථය ගැන ඔබ නීතියේ සෙවනැල්ලෙන් එළියට ආවාද? හෙබ්රෙව් ලේඛකයා නව ගිවිසුම (නව ගිවිසුම) පැරණි ගිවිසුමෙන් වෙන්කර හඳුනා ගනී [...]