බයිබලීය ධර්මය

යේසුස් අන් කිසිවෙකුටත් වඩා උත්තම පූජකයෙක්!

යේසුස් අන් කිසිවෙකුටත් වඩා උත්තම පූජකයෙක්! හෙබ්‍රෙව් ලේඛකයා යුදෙව් ඇදහිලිවන්තයන්ගේ අවධානය නව ගිවිසුමේ යථාර්ථය වෙත යොමු කරමින් නිරර්ථක චාරිත්‍ර වාරිත්‍රවලින් away ත් විය. [...]

බයිබලීය ධර්මය

ඔබ ඔබේම ධර්මිෂ් or කම හෝ දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ් on කම විශ්වාස කරනවාද?

ඔබ ඔබේම ධර්මිෂ් or කම හෝ දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ් on කම විශ්වාස කරනවාද? හෙබ්‍රෙව් ලේඛකයා හෙබ්‍රෙව් ඇදහිලිවන්තයන්ව ඔවුන්ගේ අධ්‍යාත්මික විවේකය වෙත යොමු කරයි. “මක්නිසාද ඔහුගේ විවේකයට ඇතුළු වූ තැනැත්තාද නතර වී ඇත. [...]

බයිබලීය ධර්මය

එකම සැබෑ විවේකය ක්රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාව තුළ ය

එකම සැබෑ විවේකය ඇත්තේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයයි. හෙබ්‍රෙව් ලේඛකයා දෙවියන් වහන්සේගේ 'විවේකය' ගැන දිගින් දිගටම විස්තර කරයි. [...]

බයිබලීය ධර්මය

යේසුස්ගේ ක්‍රියා අවසන් වූයේ ලෝකයේ අත්තිවාරමෙනි

ජේසුස් වහන්සේගේ ක්‍රියා ලෝක අත්තිවාරමේ සිට නිම කරන ලදි. හෙබ්‍රෙව් ලේඛකයා හැරී - “එබැවින්, ඔහුගේ විවේකයට පොරොන්දුවක් ඉතිරිව ඇති හෙයින්, ඔබගෙන් කිසිවෙකු නොසිටිනු ඇතැයි අපි බිය වෙමු. [...]