जुचे

उत्तर कोरियाको किम कल्ट (डीपीआरके) को आध्यात्मिक र राजनीतिक प्रचार र संशोधनवादी ईतिहास

उत्तर कोरियाको किम कल्ट (डीपीआरके) को आध्यात्मिक र राजनैतिक प्रचार तथा संशोधनवादी ईतिहासले येशू आफ्ना चेलाहरूलाई सत्य कुरा गर्न छोड्नुभयो - "'यदि म नआएको भए र तिनीहरूसँग बोलेको भएन भने [...]

जुचे

उत्तरी कोरियाली ज्यूचको कल्ट - DPRK को भ्रामक धर्म

उत्तरी कोरियाको जुचे - डीपीआरकेको भ्रामक धर्म येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई चेताउनी दिन जारी राख्नुभयो - "'मैले तपाईंलाई भनेका वचनहरू सम्झनुहोस्,' नोकर उसको मालिकभन्दा ठूलो हुँदैन। ' यदि तिनीहरु [...]