Библиска доктрина

Совршенството, или целосното спасение, доаѓа само преку Христос!

Совршенството, или целосното спасение, доаѓа само преку Христос! Писателот на Евреите продолжи да објаснува колку е подобро Христовото свештенство од свештенството на левитите - „Затоа, ако совршенството беше преку левитскиот [...]

Библиска доктрина

Дали Исус е вашиот првосвештеник и крал на мирот?

Дали Исус е вашиот првосвештеник и крал на мирот? Писателот на Евреите поучувал како историскиот Мелхиседек бил „вид“ на Христос - „За овој Мелхиседек, кралот на Салем, свештеник на Севишниот [...]

Библиска доктрина

Дали нашите животи носат корисни билки или трње и бариери?

Дали нашите животи носат корисни билки или трње и бариери? Писателот на Евреите продолжува да ги охрабрува и предупредува Евреите - „За земјата што пие на дождот што често доаѓа врз неа, [...]

Библиска доктрина

Вечно сме сигурни и целосни само во Исус Христос!

Вечно сме сигурни и целосни само во Исус Христос! Писателот на Евреите ги охрабрува Евреите да одат во духовна зрелост - „Затоа, оставајќи ја дискусијата за основните начела на Христос, нека [...]