Библиска доктрина

Што е со влегувањето во новиот и жив пат преку заслугата на Божјата праведност?

Што е со влегувањето во новиот и жив пат преку заслугата на Божјата праведност? Писателот на Евреите ја изразува својата желба неговите читатели да влезат во благословите на Новиот завет - „Затоа, [...]

Библиска доктрина

Но, овој човек…

…Но овој Човек… Писателот на Евреите продолжува да го разликува стариот завет од новиот завет – „Претходно велејќи: „Жртва и жртва, паленици и приноси за грев не сте сакале, ниту сте имале [...]

Библиска доктрина

Дали излеговте од сенките на законот во реалноста на Новиот Завет на благодатта?

Дали излеговте од сенките на законот во реалноста на Новиот Завет на благодатта? Писателот на Евреите продолжува да го разликува Новиот завет (Новиот Завет) од Стариот завет [...]