Библиска доктрина

Вера во времето на Ковид-19

Вера во времето на Ковид-19 Многумина од нас не се во можност да присуствуваат на црквата за време на оваа пандемија. Нашите цркви може да бидат затворени, или можеби не се чувствуваме безбедно да присуствуваме. Многумина од нас можеби немаат [...]

Библиска доктрина

Богати сме „во Христа“

Ние сме богати 'во Христа ’Во овие денови на збунетост и промена, разгледајте го она што го напишал Соломон -„ Стравот од Господ е почеток на мудроста, а знаењето за Светиот е [...]

Библиска доктрина

Што е со Божјата праведност?

Што е со Божјата праведност? Ние сме „оправдани“, донесени во „правилен“ однос со Бог преку вера во Исус Христос - „Затоа, откако се оправдавме со вера, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исус [...]