Библиска доктрина

Но, овој човек…

…Но овој Човек… Писателот на Евреите продолжува да го разликува стариот завет од новиот завет – „Претходно велејќи: „Жртва и жртва, паленици и приноси за грев не сте сакале, ниту сте имале [...]

Библиска доктрина

Дали излеговте од сенките на законот во реалноста на Новиот Завет на благодатта?

Дали излеговте од сенките на законот во реалноста на Новиот Завет на благодатта? Писателот на Евреите продолжува да го разликува Новиот завет (Новиот Завет) од Стариот завет [...]

Библиска доктрина

Благословениот Нов завет

Благословениот Нов завет Писателот на Евреите претходно објасни како Исус е Посредник на новиот завет (Новиот Завет), со помош на Неговата смрт, за откуп на престапи под првиот [...]

Библиска доктрина

Само Исус ни нуди слобода од вечно ропство и ропство на гревот

Само Исус ни нуди ослободување од вечното ропство и ропство на гревот ... Благословено, писателот на Евреите шокантно зазема од Стариот завет до Новиот завет со - „Но, Христос дојде како Првосвештеник [...]