Библиска доктрина

Дали Бог те повикува?

Додека продолжуваме да одиме по салата на верата исполнета со надеж… Авраам е нашиот следен член – „Со вера Авраам се покоруваше кога беше повикан да излезе на местото што ќе го прими [...]

Библиска доктрина

Исус...нашиот ковчег

Писателот на Евреите продолжува да нè води низ „салата“ на верата - „Со вера Ное, божествено предупреден за нештата што сè уште не се видени, трогнат со божествен страв, подготви ковчег за спасението. [...]

Библиска доктрина

Дали ќе му веруваме на Христос; или го навредува Духот на благодатта?

Дали ќе му веруваме на Христос; или го навредува Духот на благодатта? Писателот на Евреите понатаму предупредил: „Зашто, ако грешиме намерно откако го примивме спознанието за вистината, повеќе не останува [...]