Biblijos doktrina

Kaip didelis išganymas!

Kaip didelis išganymas! Hebrajų rašytojas aiškiai nustatė, kuo Jėzus skiriasi nuo angelų. Jėzus buvo kūne apsireiškęs Dievas, kuris pats per savo mirtį išvalė mūsų nuodėmes ir šiandien sėdi [...]