Biblijos doktrina

Mes turtingi „Kristuje“

Mes turtingi „Kristumi“ Šiomis sumaišties ir permainų dienomis pagalvokime, ką Saliamonas parašė: „Viešpaties baimė yra išminties pradžia, o Šventojo pažinimas yra [...]

Prašome sekti ir patinka mums:
Biblijos doktrina

O kaip Dievo teisumas?

O kaip Dievo teisumas? Mes esame „išteisinti“, įvedami į „teisingą“ santykį su Dievu per tikėjimą Jėzumi Kristumi - „Todėl, būdami išteisinti tikėjimu, turime taiką su Dievu per savo Viešpatį Jėzų [...]

Prašome sekti ir patinka mums:
Biblijos doktrina

Ką ar ką jūs garbinate?

Ką ar ką jūs garbinate? Pauliaus laiške romėnams jis rašo apie visos žmonijos kaltę prieš Dievą: „Juk Dievo rūstybė iš dangaus atsiskleidžia prieš bet kokį bedieviškumą [...]

Prašome sekti ir patinka mums:
Biblijos doktrina

Ką gali žinoti Dievas?

Ką gali žinoti Dievas? Pauliaus laiške romėnams Paulius pradėjo aiškinti Dievo kaltinimus visam pasauliui: „Juk Dievo rūstybė iš dangaus atsiskleidžia prieš visas bedieves [...]

Prašome sekti ir patinka mums: