Библиялык доктрина

Дүйнө жек көрөт ... бирок Кудай түбөлүккө сүйөт!

Дүйнө жек көрөт ... бирок Кудай түбөлүккө сүйөт! Ыйса шакирттерине: “„ Силерге мындай буйрук берем: бири-бириңерди сүйгүлө. Эгер дүйнө сени жек көрүп жатса, анда ал жек көргөнүн билесиң [...]