Библиялык доктрина

Кудай Американы каргап жатабы?

Кудай Американы каргап жатабы? Убадаланган жерге киришкенде, Кудай ысрайылдыктардан алардан эмнени күтүп тургандыгын айткан. Анын аларга эмне деп айтканын уккула: “Эми болсо, ордунан чыгат [...]