Biblijski nauk

Vjera u doba Covid-19

Vjera u doba Kovida-19 Mnogi od nas nisu u mogućnosti prisustvovati crkvi tijekom ove pandemije. Naše su crkve možda zatvorene ili se možda ne osjećamo sigurnim da prisustvujemo. Mnogi od nas možda nemaju [...]