Doutrina Bíblica

A bendita Nova Alianza

O bendito Novo Pacto O escritor de Hebreos explicou anteriormente como Xesús é o Mediador do novo pacto (Novo Testamento), mediante a súa morte, para a redención das transgresións baixo o primeiro [...]