Doutrina Bíblica

...Pero este Home...

...Pero este Home... O escritor de Hebreos segue distinguindo o antigo pacto do novo pacto - "Dicindo anteriormente: 'Sacrificio e ofrenda, holocaustos e ofrendas polo pecado non quixeches, nin tiñas [...]