Foirceadal an Bhíobla

Creideamh in aois Covid-19

Creideamh in aois Covid-19 Níl a lán againn in ann freastal ar eaglais le linn na paindéime seo. D’fhéadfadh go mbeadh ár n-eaglaisí dúnta, nó b’fhéidir nach mbraitheann muid sábháilte ag freastal orthu. B’fhéidir nach mbeadh ag cuid mhaith againn [...]

Lean agus is maith linn:
Foirceadal an Bhíobla

Cad mar gheall ar fhíréantacht Dé?

Cad mar gheall ar fhíréantacht Dé? Tá ‘údar maith againn’ i gcaidreamh ‘ceart’ le Dia trí chreideamh in Íosa Críost - “Dá bhrí sin, tar éis dúinn a bheith inchosanta le creideamh, tá síocháin againn le Dia trínár dTiarna Íosa [...]

Lean agus is maith linn:
Focail Dóchais

An bhfuil Dia i do dhídean?

An bhfuil Dia i do dhídean? In amanna anacair, bíonn go leor focal sóláis agus dóchais ag na Sailm dúinn. Smaoinigh ar Salm 46 - “Is é Dia ár ndídean agus ár neart, cúnamh i láthair na huaire [...]

Lean agus is maith linn:
Foirceadal an Bhíobla

Cad é nó cé a adhrann tú?

Cad é nó cé a adhrann tú? I litir Phóil chuig na Rómhánaigh, scríobhann sé faoin gciontacht roimh Dhia an chine daonna go léir - “Oir nochtar fearg Dé ó neamh i gcoinne gach neamhghlanachta [...]

Lean agus is maith linn: