Βιβλική Διδασκαλία

Εμπιστεύεστε τη δική σας δικαιοσύνη ή τη δικαιοσύνη του Θεού;

Εμπιστεύεστε τη δική σας δικαιοσύνη ή τη δικαιοσύνη του Θεού; Ο συγγραφέας των Εβραίων συνεχίζει να ωθεί τους Εβραίους πιστούς στο πνευματικό τους «ξεκούραση» - «Επειδή αυτός που έχει εισέλθει στην ανάπαυσή του έχει επίσης σταματήσει [...]

Βιβλική Διδασκαλία

Η μόνη αληθινή ανάπαυση είναι στη χάρη του Χριστού

Η μόνη αληθινή ανάπαυση είναι στη χάρη του Χριστού Ο συγγραφέας των Εβραίων συνεχίζει να εξηγεί την «ανάπαυση» του Θεού - «Επειδή έχει μιλήσει σε ένα συγκεκριμένο μέρος της έβδομης ημέρας το [...]

Βιβλική Διδασκαλία

Τα έργα του Ιησού ολοκληρώθηκαν από την ίδρυση του κόσμου

Τα έργα του Ιησού ολοκληρώθηκαν από τα θεμέλια του κόσμου Ο συγγραφέας των Εβραίων περιστράφηκε - «Επομένως, αφού παραμένει μια υπόσχεση για είσοδο στο υπόλοιπο Του, ας φοβόμαστε μήπως κάποιος από εσάς φαίνεται να έχει [...]

Βιβλική Διδασκαλία

Έχετε σκληρύνει την καρδιά σας ή πιστεύετε;

Έχετε σκληρύνει την καρδιά σας ή πιστεύετε; Ο συγγραφέας των Εβραίων είπε με τόλμη στους Εβραίους «Σήμερα, αν θα ακούσετε τη φωνή Του, μην σκληρύνετε τις καρδιές σας όπως στην εξέγερση». Αυτός τότε [...]

Βιβλική Διδασκαλία

Έχετε εισέλθει στην ανάπαυση του Θεού;

Έχετε εισέλθει στην ανάπαυση του Θεού; Ο συγγραφέας των Εβραίων συνεχίζει να εξηγεί το «υπόλοιπο» του Θεού - «Επομένως, όπως λέει το Άγιο Πνεύμα:« Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή Του, μην σκληρύνετε τις καρδιές σας [...]