Bibelsk lære

…Men denne mand…

…Men denne mand… Hebræerbrevets forfatter fortsætter med at skelne mellem den gamle pagt fra den nye pagt – “forud sagde han: 'Over og offer, brændofre og syndofre har du ikke ønsket, og du havde ikke [...]