Athrawiaeth Feiblaidd

Ffydd yn oes Covid-19

Ffydd yn oes Covid-19 Mae llawer ohonom yn methu â mynychu'r eglwys yn ystod y pandemig hwn. Efallai bod ein heglwysi ar gau, neu efallai na fyddwn yn teimlo'n ddiogel yn mynychu. Efallai na fydd gan lawer ohonom [...]

Athrawiaeth Feiblaidd

Beth am gyfiawnder Duw?

Beth am gyfiawnder Duw? Rydyn ni'n 'gyfiawn,' wedi ein dwyn i berthynas 'iawn' â Duw trwy ffydd yn Iesu Grist - “Felly, ar ôl cael ein cyfiawnhau trwy ffydd, rydyn ni'n cael heddwch â Duw trwy ein Harglwydd Iesu [...]