Bybelse leerstelling

…Maar hierdie Man …

…Maar hierdie Man… Die skrywer van Hebreërs gaan voort om die ou verbond van die nuwe verbond te onderskei – “Voorheen het hy gesê: Slagoffer en spysoffer, brandoffers en sondeoffers het U nie begeer nie en ook nie gehad nie. [...]